Our Philosophy

Shared photons, MMAO

Welcome to Mt. Meru Astronomical Observatory, Tanzania!
Within the walls of this observatory, and in all the work we do under a shared, dark sky, we hold these principals to be paramount and true.

  1) This is a place for exploring, engaging, and learning.

  2) We observe the cosmos as a unified people.

  3) We apply the scientific method: observe, hypothesize and predict, test and conclude as a means to seek and share knowledge.

  4) We strive to inspire all ages, genders, and any background to ask questions and seek answers together.

  5) This is a place for discussion without criticism for the questions asked, nor punishment for answers profound.

Karibu katika kituo cha uchunguzi wa anga za juu cha Mlima Meru, Tanzania!
Ndani ya kuta za kituo hichi cha uchunguzi, na katika kazi tunazofanya chini ya anga za juu/mbali, tunazo kanuni hizi ambazo ni za muhimu na za kweli:

  1. Hili ni eneo la kuchunguza, ushirikishaji na kujifunza.

  2. Tunautazama/kuangalia ulimwengu kama watu wamoja.

  3. Tunatumia mbinu za kisayansi; kuchunguza, kujenga dhana na kubashiri, kujaribu na kutoa hitimisho kama njia ya kutafuta na kubadilishana maarifa.

  4. Tunajitahidi kuhamasisha kila rika, jinsia na watu wote wenye ujuzi/hali tofauti kwa kuuliza maswali na kutafuta majibu kwa pamoja.

  5. Hapa ni pahali pa majadiliano bila kukosolewa kwa maswali yaliyoulizwa, wala adhabu kwa majibu yatolewayo.